İlamsız Takip (Örnek No 7)

İlamsız takipler bir mahkeme kararı olmadan ve hatta elinizde bir alacaklı olduğunuza dair evrak dahi olmadan takip yapabildiğiniz takip çeşididir. Kanun koyucu bu takip çeşidinde alacağınızı kanıtlamanızı beklemez. Elinizde hiç bir belge olmasa bile alacaklı olduğunuz kişiye karşı icra takibi başlatabilirsiniz.

Aynı şekilde Fatura alacakları, Bankaların kullandırmış olduğu krediler (rehin yoksa) noter belgeleri gibi belgeler varsa da yine ilamsız takip yapabilirsiniz.

Kanun koyucu alacaklıya bu hakları böyle sınırsız tanımış değildir. Elbette elinizde bir belge olmasa da yada sadece fatura varsa takibe geçebilirsiniz fakat devlet borçluya da aynı mesafede eşit durduğundan ona da sadece itiraz ediyorum diyerek takibi durdurma hakkı vermiştir. Aynı şekilde borçlu da elinde bir belge olmasa da takibi sadece itiraz ediyorum diyerek durdurabilecektir. İşte kendisine özgü özellikler barındıran bu takip çeşidinde ödeme emri, Tebligat  ve benzeri konular üzerine yazdığımız yazılara ulaşabilirsiniz.