SENET NEDİR Senet en az iki kişi arasında düzenlenen ve bir borcun belirli bir tarihte ödenmesi gerektiğini anlatan kıymetli bir evraktır. Senedin düzenlenmesi kişiler arasında yapılan herhangi bir ticari satıma veya verilen herhangi bir borca bağlıdır. Ticari olarak bir mal almışsanız ve bunu vadesel olarak belli bir tarihte ödemek istiyorsanız bunun karşılığında mal aldığınız kişi ile senet düzenleyebilirsiniz. SENET NASIL DÜZENLENİR ? Senet her şeyden önce borcu ödeyecek kişi ve borcun ödeneceği kişi olmak üzere en az iki kişi arasında imzalanmalıdır. Senedin karşılığında ödeme yapacak kişi senedin alt tarafında yer alan kısma adını soyadını tc kimlik numarasını (şirket ise vergi numarasını) adresini yazmakla birlikte imzasını atmalıdır. Senedin karşılığında ödemeyi alacak kişinin adı (ya da şirket) senet örneğinde görülen Bay…… kısmındaki boşluğa yazılmalıdır. Ödeme hangi gün yapılacak ise bu senedin ödeme günü ya da vade günü kısmında tarihsel olarak mutlaka belirtilmelidir. Burada belirtilen tarihin karşılığı senet metninde yer alan ‘……… tarihinde’ kısmına yazı hali ile belirtilmelidir. Örnek : Ödeme/Vade Günü : 26.02.2016 – Senet metni : 26 Şubat 2016 ya da yirmialtı şubat ikibinonaltı. Ödenecek miktar ne ise TL kısmına mutlaka ≠…………….≠ şeklinde belirtilmeli ve karşılığı olarak senet metnine de ‘yukarıda yazılı yalnızca ………………………..’ kısmına yine düz yazı ile yazılmalıdır. Örnek […] read more