Ödeme emri; icra dairesi tarafından herhangi bir dekont, fatura, cari  →