Ödeme emrinin tebliği üzerine 7 gün içinde icra dairesinde yetkiye  →