Devlet, alacaklının alacağına kavuşması icin icra organları kurar. Bunun sebebi  →