İlamlı takip; görülmüş bir davada ilgili mahkemece verilen karar neticesinde  →