İlamlı takip; görülmüş bir davada ilgili mahkemece verilen karar neticesinde ilamdaki alacaklara istinaden başlatılan takiplerdir. Mahkeme görülen davanın niteliğine göre dava sonunda verdiği karar istinaden taraf ya da taraflar avukatına belirli miktarda vekalet ücreti, yargılama gideri, masraf ya da harç alacağı hükmeder. Bu alacaklara istinaden de mahkemenin ilamı gereği taraf avukatı ya da avukatları yasal takip ile bu alacağa takip açabilir. İşte bu tür takipler ilamlı takiplerdir. İlam ; mahkemenin vermiş olduğu yani hükmünü açıklamış olduğu hakim onaylı resmi belgelerdir. İlamın konusu genel olarak para alacaklarıdır. Para alacağı dışında ; tahliye, çocuk teslimi şeklinde yükümlülükler de icra takibine konu edilebilmektedir. İlgili mahkemenin vermiş olduğu kararda hükümler açıktır ve karar içeriğinde hangi alacaklara hükmedilmişse alacaklı tarafça o alacağa ya da alacaklara istinaden icra takibi başlatılır. Başlatılan icra takibinde borçlu tarafa gönderilen evrak ise icra emridir. İcra emri icra dairesi tarafından düzenlenerek borçlu tarafa tebliğ edilmek üzere gönderilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şudur ki; eğer taraf olarak sizin de avukatınız var ise icra dairesince düzenlenen icra emri size değil avukatınıza gönderilecektir. İcra dairesinin görevi başlatılan takip ile ilgili yapılabilecek tüm işlemleri talep edilmesi ve yasaya uygun olması dahilinde yerine getirmektir. Şayet; icra emri gelmiş ve bu icra emrine karşın herhangi bir […] read more