Borçlar kanunu’nun kira sözleşmelerini tanımlayan 299. Maddesini daha önce açıklamıştık.  →