İİK 106-110 md Gereğince Gayrimenkul/Taşınmaz Haczi Kaldırma Talebi

İİK 106-110 Nedir ?

Öncelikle icra ve iflas kanunu 106 ve 110. maddelerini inceleyelim. Kanunumuzun 106. maddesi, Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir. demektedir. Madde özetinden anlaşılacağı üzere Eğer haczedilen şey taşınmaz ise Haciz tarihinden itibaren 1 yıl, Taşınır ise Haciz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satışı istenmelidir. Bu süre içerisinde mutlaka satış istenmelidir. Bu süre hak düşürücü süredir ama zamanaşımı ile karıştırılmamalıdır. Örneğin 11. ayda gayrimenkulun satışını isteyen alacaklı bu satış talebinden vazgeçerse süre yeniden başlamamakta, aksine ilk haciz konduğu tarihten itibaren süre işlemeye devam etmektedir.

İcra ve iflas kanunu 106. Maddesi açıkça haciz konulan bir taşınır yada taşınmazın hangi süre içerisinde satışının isteneceğini belirtmiştir.

Süresi İçerisinde Satış İstenmezse Ne Olur ?

Bu konuda da karşımıza iik 110. Madde çıkmaktadır. İcra ve İflas Kanunu 110. Madde Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir. demektedir. Yani 106. Madde de belirtilen süre içerisinde satış istenmezse O mal üzerindeki haciz otomatik olarak kalkacaktır. Kanun maddesi bunu icra müdürünün insiyatifine bırakmamıştır ve kesin olarak emredici bir kural koymuştur.

Haciz Kendiliğinden Kalkar mı?

Süresi geçen haciz hala günümüzde tapu ve araç takyidatlarında haciz şerhi olarak görünmekte. Oysa Kanun bunun için net bir süre vermiş ve haczin süresi içerisinde satış istenmezse otomatik olarak kalkacağını belirtmiştir. Peki o halde İİK 106-110 Gereği Haciz Kaldırma Talebi neden var ?

İcra dairesi örneğin 1 koltuğun üzerine haciz koymuş olsun ve 6 ay içerisinde satış istenmemiş olsun. Bu durumda İİK 110. Madde gereği haciz otomatik olarak kalkacaktır. Fakat haczedilen şey bir araç yada gayrimenkul ise durum değişecektir. Bu durumda haczi koyan yine İcra müdürlüğü olsa da bu haczi tapuya işleyen ve beyanlar hanesinde görünmesini sağlayan tapu dairesi olduğu için bu haczin düştüğünü bir şekilde tapu dairesine bildirmek gerekecektir. İşte İİK 106-110 Maddeleri gereği haciz kaldırma yazısı bu yüzden yazılmakta ve ilgili tapu müdürlüğüne yazı gönderilmektedir. İİK 106 110 Haciz Kaldırma talebi örneği aşağıdaki gibidir.

T.C
İSTANBUL ANADOLU …… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :

HACZİN KALDIRILMASI

TALEBİNDE BULUNAN

BORÇLU                              :

AÇIKLAMALAR                 :

Müdürlüğünüz yukarıda numarası belirtilen dosyasında borçluyum. Adıma kayıtlı ve aşağıda listelenen taşınmazlarım üzerine dosyanız sayısından ………….. tarihinde …………… yevmiye no ile haciz konulmuştur.

Taşınmaz 1 :

Taşınmaz 2 :

Taşınmaz 3 :

Bu haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER                             : İcra dosyası ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER        : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda kısaca açıklanan ve yukarıda bilgileri belirtilen gayrimenkullerim üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek ……………………………. (ilgili) Tapu Sicil Müdürlüğüne konulan haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini, dosyanız borçlusu olarak saygılarımla arz ve talep ederim.01/10/2019

Talepte bulunan borçlu

Adı ve Soyadı

TCKN

İmza

Talebinize Kimlik fotokopisi de ekleyerek icra dairesine sunmanız gerekir.

Av. Mehmet Değirmenci yazdı 26 yazı

2012 Yılı Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Bölümü Mezunu olup, Son 6 yıldır kesintisiz her gün icra işi yapmaktadır. Evli ve 2 Çocuk babasıdır. İcra Hukuku, Tüketici hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku uzmanlık alanıdır. Aydıner Arslan Hukuk Bürosunda Haciz Avukatı olarak çalışmaktadır.
mehmet@mehmetdegirmenci.com.tr Lütfen Mail yada yorum ile iletişime geçiniz. yorum yoluyla iletişime geçmeniz halinde daha hızlı cevap alabilirsiniz.

İİK 106-110 md Gereğince Gayrimenkul/Taşınmaz Haczi Kaldırma Talebi hakkında 7 yorum var

Cevap ver

Mail adresiniz paylaşılMAYACAK. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Bu sebeple takip etmenizde fayda vardır Yıldızlı alanlar zorunludur *

 1. Selman DEMİRHAN dedi ki:

  Mehmet bey merhabalar.
  2012 yılından kalma dosya durumu karar çıkmış, Dava türü İhtiyati Haciz. borçlu borcunu ödemiş e devletten ve tapudan bakınca taşınmazın üzerinde ihtiyati haciz görünüyor. Alacaklı Ziraat bankası dosya ile ilgilenen av. artık Ziraat bankası avukatı değil ve yakınlarda değil derdimizi anlatamıyoruz. İcra müdürlüğüne gidiyoruz alacaklı dilekçe yazıp başvuracak diyor. Ziraat bankasına gidiyoruz kendiniz dilekçe verin diyor. İhtayati haciz olduğu için icra müdürlüğü alacaklının dilekçesi kabul olmuyor diyor. Lütfen bir açıklama yapın arada kaldık işlerimizi yapamıyoruz bu yüzden. Şimdiden teşekkürler.

  1. İhtiyati haciz olduğu için alacaklının değil de borçlunun dilekçesi kabul olmaz. Bu durumda borç ödenmiş ve evrağınız da varsa takibin iptalini talep edin yada ihtiyati hacze itiraz edin. Ama bundan önce avukata özellikle ulaşıp bu durumu anlatmanızda fayda vardır

 2. mehmet avcı dedi ki:

  mehmet bey benim maaşımda haciz var her ay düzenli kesinti yapılıyor babadan kalma tarlaya şerh konmuş borcum bitmek üzere tapu üzerindeki haczi kaldırmam mümkünmü acaba teşekkür ederim saygılarımla

   1. Şahin dedi ki:

    Merhaba mehmet bey benim bir motorsokletim var üzerinde bankalara olan borcundan dolayı hacizler var borçları ödeme durumum da yok imkansız motorsiklet kullanabilir durumda değil boşu boşuna sigorta ve muayene yaptırmak istemiyorum bu aracı nasıl hurdaya çıkarabilirim

 3. Ender murat gülüm dedi ki:

  Mehmet bey Ben Erzurumdan Ender Geçen yıl izmirde küçük bir dükkan satın aldım.Dükkanın üzerinde 1999 yılından kalma 2 adet ihtiyati haciz vardı.Dükkanı satan şahıs herhangi bir borcun olnadığını sõyledi.Borç olsa dahi zaman aşımına uğradığını sõyledi.Bende birkaç kişiye danışarak zaman aşımını teyit ederek dükkanı aldım.Bunun için istanbul 12. Icaraya gittim disya inga olmuş.icraların kalkması için dilekçe yazdım fakat icra hacizleri kaldırmadı ne yapmam gerekir yardıncı olursanız sevinirim.saygılar