İcra ve İflas Kanunumuz gereği Araç üzerine konulan hacizler 6 ay içerisinde satış istenmediği takdirde düşüyor. Fakat bu haczin düşme mevzusu otomatik olarak olmuyor. 6 Aylık sürenin dolmasından itibaren Borçlu tarafından aşağıdaki dilekçe gerekli şekilde doldurulup İİK 106-110 Maddeleri gereğince araç üzerindeki haczin kaldırılması talep ediliyor. İcra Müdürü tarafından inceleme yapılacak, Haciz konulduğu tarihten itibaren 6 ay içerisinde Satış istenmemişse haczin kaldırılmasına karar verilecektir.

T.C.

İSTANBUL ANADOLU …..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne

DOSYA NO :

HACZİN KALDIRILMASI

TALEBİNDE BULUNAN

BORÇLU                              :

AÇIKLAMALAR                 :

Müdürlüğünüz yukarıda numarası belirtilen dosyasında borçluyum. Adıma kayıtlı ve aşağıda listelenen araçlarım üzerine dosyanız sayısından ………….. tarihinde haciz konulmuştur.

Plaka 1 :

Plaka 2 :

Plaka 3 :

Bu haciz tarihinden itibaren 6 ay içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince belirtilen plakalar üzerindeki haczin kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.01/12/2020

Talepte bulunan borçlu

Adı ve Soyadı

TCKN

İmza

Bu Yazıya  Kaç Puan verirsiniz?
0 / 5 5/ 5 Oy: 14

Puanınız: