İcra Takip İşlemleri

İcra daireleri ve icra mahkemelerinde yapabileceğiniz her türlü icra takip işlemin yer aldığı bu kategori de icra dairesinde sizlere lazım gelen her türlü dilekçe ve talepler, satış işlemleri, taahhüt işlemleri gibi konularda yayımlanmış emsal kararlar yada pratik bilgiler konusunda tecrübe edinebilirsiniz.

İcra takip işlemleri her aşamada farklılık göstermekte olup neredeyse her takipte de farklı şekilde ilerlemektedir. Kimi takiplerde henüz tebligat yapılmadan dosya bitmekte iken kimi takiplerde ise satıştan sonra dosya bitmektedir. Bu iki durumda örneğin alınacak harç oranı hemen değişmektedir. Bu ve bunun gibi bir çok icra takip işlemleri için oluşturulan bu kategori sizlere en doğru yolu göstermek için hazırlanmıştır.