İflas

İflas masası, Sıra Cetveli, Şirket ve şahısların iflası gibi iflas hukukuna ait bilgilerin yer aldığı haciz kategorisi