İcra Takibinin İptali ve Taliki

İcra takibinin iptali ve taliki davası, takip açıldıktan sonra borçlu tarafından açılan ve borcun bir sebeple bittiğini veya kendisine süre verildiğinden bahisle ertelendiğini iddia ettiği ve icra takibinin iptalini yada en azından verilen süre boyunca ertelenmesi talep ettiği dava türüdür. Sitemizde dava ile ilgili gerek yargıtay uygulaması gerekse mahkemelerin alışagelmiş kararları ışığında pratik bilgiler yer almaktadır.