2 Konu İcra Davaları

İcra da karşınıza çıkabilecek tüm davalarla alakalı kategorimiz. Her türlü icra davası, yetki konusu, süresi ve diğer bilgileri örnek kararlar ışığında size sunuyoruz. icra davalarının diğer davalara göre özel farklılıkları vardır. Bu farklılıkların çoğu süreyle alakalı farklılıktır. Örneğin alacak davası adli tatil de görülmezken açtığınız bir icra davası adli tatilde görülebilecektir. Bu kategorimiz de icra davalarını ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz.

Borçtan Kurtulma Davası

Borçtan Kurtulma Davası Nedir ? Borçtan Kurtulma davası ne zaman açılır ? Şartları nelerdir ? Borçtan Kurtulma davası ile alakalı herşey

Destek Al Tümünü Gör

Bu konuda yazı yazmaya henüz sıra gelmemiş anlaşılan. Sonra tekrar dener misiniz?

0 Konuyu Gör

İcra Takibinin İptali ve Taliki

İcra takibinin iptali ve taliki davası, takip açıldıktan sonra borçlu tarafından açılan ve borcun bir sebeple bittiğini veya kendisine süre verildiğinden bahisle ertelendiğini iddia ettiği ve icra takibinin iptalini yada en azından verilen süre boyunca ertelenmesi talep ettiği dava türüdür. Sitemizde dava ile ilgili gerek yargıtay uygulaması gerekse mahkemelerin alışagelmiş kararları ışığında pratik bilgiler yer almaktadır.

Destek Al Tümünü Gör

Bu konuda yazı yazmaya henüz sıra gelmemiş anlaşılan. Sonra tekrar dener misiniz?

0 Konuyu Gör

İhalenin Feshi Davası

Bu konuda yazı yazmaya henüz sıra gelmemiş anlaşılan. Sonra tekrar dener misiniz?

0 Konuyu Gör

İstihkak Davası

İstihkaklı Haciz sonrasında Alacaklı yada 3. Şahıs tarafından 7 günlük sürede açılması gereken İstihkak Davası ile ilgili bilgiler. İstihkak Davası yetkili Mahkeme, İstihkak Davası Süresi, İstihkak Davası Yargıtay kararları gibi bir çok konuda bilgi ve içtihatların yer aldığı kategorimiz İstihkak Davaları ile ilgili tüm bilgileri içermektedir.

Destek Al Tümünü Gör

Bu konuda yazı yazmaya henüz sıra gelmemiş anlaşılan. Sonra tekrar dener misiniz?

0 Konuyu Gör

İstirdat Davası

İstirdat davası nedir ? Ne zaman açılır ? İstirdat Davası için dava şartları nelerdir? Örnek kararlar ışığında istirdat davalarının ayrıntılı bilgileri

Destek Al Tümünü Gör

Bu konuda yazı yazmaya henüz sıra gelmemiş anlaşılan. Sonra tekrar dener misiniz?

0 Konuyu Gör

İtiraz Davası

Bu konuda yazı yazmaya henüz sıra gelmemiş anlaşılan. Sonra tekrar dener misiniz?

0 Konuyu Gör

İtirazın İptali Davası

Bu konuda yazı yazmaya henüz sıra gelmemiş anlaşılan. Sonra tekrar dener misiniz?

0 Konuyu Gör

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası İcra hukukunda belki en çok görülen davalardan olup normal davaya göre farklılıkları mevcuttur. İtirazın Kesin Kaldırılması ve İtirazın Geçici Kaldırılması şeklinde iki türü olan itirazın kaldırılması davasında yetkili ve görevli mahkeme ile Dava açma süresi ve şekline dair açıklamalar ile İtirazın Kaldırılması İle alakalı içtihat ve Emsal kararların yer aldığı kategorimizdir

Destek Al Tümünü Gör

1 Konuyu Gör

Menfi Tespit Davası

Bu konuda yazı yazmaya henüz sıra gelmemiş anlaşılan. Sonra tekrar dener misiniz?

0 Konuyu Gör

Şikayet

İcra müdürünün hatalı işleminden ötürü yada başka bir sebeple gidilebilecek şikayet yolları, Şikayetin süresi, Mahkemesi ve Usuli işlemleri hakkında detaylı bilgiler

Destek Al Tümünü Gör

1 Konuyu Gör

Sıra Cetveline İtiraz Davası

Bu konuda yazı yazmaya henüz sıra gelmemiş anlaşılan. Sonra tekrar dener misiniz?

0 Konuyu Gör