Eve İcra Gelir mi ?

Yavole adlı sitemizde yayımladığımız makalemizi buraya taşıyarak daha derli toplu bilgi vermek istedik.

Ülke olarak ve hatta millet olarak en küçük haberi çarpıtarak verme huyumuzdan ötürü 2012 yılında icra ve iflas kanunu’nda yapılan değişikliği haber siteleri ve televizyonlar EVE HACİZ KALKTI diye haber ede dursun, bizler hala evlere gidip haciz yapabilmekteyiz ve bu duruma bir açıklık getirmenin de bu sebeple faydalı olacağını düşündüm.

2004 sayılı icra ve iflas kanunu’nda 2012 yılında 6352 Sayılı kanun ile değişikliğe gidilmiş ve 82. Maddenin 3. Fıkrası ;

“Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez.”

şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik her ne kadar tv ve sitelerde eve haciz kalktı olarak yorumlansa da gerçek bu şekilde değildir.

Ev Haczi Son Durum

Hukuk da her hareketin bir sebebi bir dayanağı vardır. Ev haczinde özellikle dikkate alınacak dayanak icra ve iflas kanunu’nun 82/3. Maddesidir. Yukarda da yazdığımız şekilde ;

“Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez.”

Bu durumda evde TV, Koltuk takımı, ütü, Perde, Halı, Çamaşır Makinesi, Buzdolabı gibi borçlu için lüzumlu eşyalar Haczedilemez !!. Fakat 82. Maddenin 3. Fıkrasından da anlaşılacağı üzere bunlardan birden fazla olması durumunda 1 tanesi haczedilemez. Örneğin evinizde 4 TV varsa 3 ü haczedilebilir.

Vatandaş diliyle daha sade daha yalın şekilde anlatılacak olursa eve haciz gelir mi diye soranlara;

Eve Haciz KALKMADI !. Haciz memurları sizin yada ailenizdeki birisinin borcu için evinize gelebilir. Evinizde bulunan eşyalara bakar. Haczedip kaldırmaya elverişli mal olması durumunda ALACAKLI yada ALACAKLI VEKİLİNİN TALEBİ ile malları haczedip kaldırabilirler. Örneklerle açıklayacak olursak;

Evinizde 1 TV, 1 Buzdolabı, 1 Çamaşır makinesi, Halı, 1 Ütü, 1 Koltuk Takımı, 1 Yemek masası var.

Bu durumda eve gelen haciz memuru evde hacze kabil mal bulunmadığını tutanağa geçirecektir ve haciz yapmayacaktır.

Örneğin: Evinizde 2 TV, 1 Buzdolabı, 1 Çamaşır makinesi, Klima, Laptop, Masaüstü bilgisayar, Ses Sitemi var.

Bu durumda da evinizdeki 2 TV den daha değerli olan, Klima, Laptop, Masaüstü Bilgisayar, Ses Sitemi Haczedilip muhafaza altına alınabilir.

Ya da evinizde tek 1 tane TV var ama değeri fazla. Mesela 4-5 bin TL değerinde TV kullanıyorsunuz. Bu durumda dahi icra memuru tek televizyonunuz olmasına rağmen onu haczedip muhafaza altına alabilir. Çünkü buradaki kıstas sizin için Lüzumlu eşya olup olmadığı. Siz 800-1000 TL değerinde ki bir televizyon ile de TV izleyebilirsiniz. O halde 4-5 bin TL değerinde ki bir TV sizin için Lüzumlu eşya değildir.

EVE İCRA GELİRSE NE YAPMALIYIM ?

Evinize icra geldiği zaman elbette ilk iş sizi gerçekten düşünen, işi zorlaştırmayı düşünmeyenbir avukat tanıdığınız varsa ona danışın. Fakat yoksa; Öncelikle eve kimin için icraya ( hacize ) geldikleri önemli.

Oturduğunuz evde oturan bir bireyin borcu için hacze gelinmişse;

Yukarıda özellikle belirttiğimiz hacze kabil mal olayına dikkat ediniz. İcra memuru alacaklı yada vekilinin talebi ile hacze kabil mal varsa haczedebilir. Buna engel olamazsınız. Kapıyı açmazsanız kapı gerekirse çilingir ile açtırılır. Memur’a engel olursanız polis çağrılır ve polis sizi icra müddeti boyunca alıkoyabilir. Bu sebeple mutlaka kapıyı açmanız istiyorsa açın. İcra memuru her odaya girebilir. Yatak odanıza bile.

Evinizde icra ve iflas kanunu’nun 82/3. Maddesi gereğince hacze kabil mal olmadığını düşünüyorsunuz. Fakat icra memuru böyle düşünmüyor olabilir. Sizin hacze kabil olmadığını iddia ettiğiniz bir malı icra memuru yine haczedebilir !. Fakat bu durumda bu haczi kaldırmak için şikayet yoluna başvurmanız gerekecektir. Yani haciz sırasında hacze kabil olmadığından bahisle icra memurunun malınızı haczetmesine engel olamazsınız. İcra mahkemesine giderek bu haciz işlemini şikayet edebilirsiniz. (tabiki burada bir avukata danışmanızda fayda vardır)

Evinize haciz geldi. Mallarınız haczedildi. Malların haczedilmesi ile muhafaza altına alınması farklı şeylerdir. Evinizdeki bir mal haczedilip de muhafaza altına alınmadan size yediemin olarak da bırakılabilir. Bu durum sizin taktirinizde değil, alacaklı vekilinin talebine bağlıdır. Alacaklı vekili sizin borcu ödeyeceğinize (borçlu sizseniz) yada kaldırılacak malın borcu ödemeye yardımcı olmayacağına kanaat getirirse malın yeddiemin olarak size bırakılmasını talep edebilir. Yeddieminliğin hukuki ve cezai sorumluluğu size anlatıldıktan sonra malın yeddiemini ( emanetçisi) olup olmamak size kalmış. Olmak isterseniz sorun yok. Yeddiemin olmak istemezseniz malınızın kaldırılmasından başka çare yoktur. Malınız kaldırılır ve resmi yeddiemin depolarına götürülerek bir başkasına yeddiemin olarak bırakılır.

Evinizde oturmayan birisi için hacze gelinmişse ;

Tanımadığınız yada tanımakla birlikte evinizde kesinlikle oturmayan birisi için sizin evinize hacze gelinse ne yapacaksınız?

Kanun bu durumda istihkaklı haciz müessesini öngörmüştür. Tanımadığınız birisi için yada tanıdığınız ama evinizde oturmayan birisi için evinize hacze gelirlerse yine yukarıda anlattığım gibi kapıyı yine açmak zorundasınız. Yine icra memuru haciz yapabilir. Fakat burada değişik bir durum vardır. Haczedilen mal aslında borçluya ait değildir de size aittir. İşte bu durumda siz icra tutanağına haczedilen mal için istihkak iddiasında bulunduğunuzu belirtip haczedilen malı icra ve iflas kanunu’nun 99. Maddesi gereği yediemin olarak kabul ettiğinizi belirtmelisiniz.  Mal haczedilir ve istihkak iddiası tutanağa geçirilerek size yediemin olarak bırakılır. Muhafaza altına alınamaz !!. istihkak iddianız var iken haczedilen mallar genelde muhafaza altına alınamaz. Birkaç ayrık durum vardır. Bunları da diğer yazımız da anlatacağız.

İstihkaklı haciz durumu sadece eve gelen hacizlerde değil iş yerinize gelen hacizlerde de mümkündür ve aynı prosödür işletilmektedir. Özellikle de Şahıs borcundan Şirkete yada şirket borcundan eve gelinmesi durumunda ne yapılacağına dair yazılımızı takip edebilirsiniz.

Google de Ev haczi 2018, Ev haczi son durum gibi ev haczi ile alakalı bilgi ve belge ihtiyacı olan kullanıcılarımıza yönelik hazırladığımız bu yazıyı inşallah okumak zorunda kalmazsınız. Allah verir de okumak zorunda kalmışsanız şimdiden geçmiş olsun. Biz avukatlar olarak kesinlikle sizleri toplum önünde rezil etmek, sizi zor duruma düşürmek için değil, belki bir gün alacaklı konumunda olursanız sizlere de yapacağımız gibi müvekkillerimizin alacaklarını tahsil etmekten başka bir düşüncede olmayız.

Saygılar.

 Güncelleme : Eve HACIZ 2019 SON DURUM. EVE İCRA 2019 YASASINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI ?

Aslında yaziyi yazalı cok zaman geçmedi ama yine de bilgilendirmis olalim. 2019 yili icinde eve icra hala mümkündür.  Hic bir değişiklik yoktur. Banka borcundan eve haciz gelebilecegi gibi baska borclardan da gelebilir. Fakat mesele eve haciz gelmesi degil evde ne yapilacağıdır. O da yukarıda yazmaktadır.  Şuan için bu sistemin değişmesini beklemek de pek doğru olmayacaktır.

HER BORÇ İÇİN EVE GELİNİR Mİ ?

Özellikle bu konuda çok soru gelmesi üzerine açıklama ihtiyacı duydum. Eve icra gelir mi derken borç miktarı belirtilmiyor. Zaten güncel durumda 100 TL için bile eve haciz gelebilir. 1 milyon TL için de eve haciz gelebilir. Çünkü bu bir haktır. 100 TL alacaktır eve gidilmez denirse işyerlerine de gidilmeyeceği sonucu çıkar ki buda küçük alacakların tahsilini imkansız hale getirmektedir. Fakat bu konuda Eve haciz yasası olarak bilinen gerçekte icra ve iflas kanunu açısından borç miktar eve icra gelmesi için önemli değildir. Genel işleyiş bakımından ve kendi tecrübelerime dayanarak sizlere ancak şunu söyleyebilirim. 1-2 bin TL civarında ki alacaklar için özellikle bir gün ayrılıp pek hacze gidilmemekte. ( dikkat ediniz. Tercih edilmiyor diyorum. Mümkün değil demiyorum) Fakat borç miktarı 3-5 binden fazla alacaklar için hala evlere hacze sıkça gidilmektedir.

Av.Mehmet Değirmenci

Bu Yazıya  Kaç Puan verirsiniz?
0 / 5 5/ 4.59 Oy: 66

Puanınız: