menu search
brightness_auto
more_vert
Firma işin bir kısmını eksik yaptı, yaptıklarını da tam anlamıyla bitirip teslim etmeden işi bitirdiğini söyleyerek ödemeyi istedi. Bende itiraz ettim ve doğrudan icraya verdi.

Senedi imzalarken üzerine hiç bir şey yazmadı, geçersiz olduğu gerekçesiyle. Sözleşme üzerinde de çok fazla detay yok. Bu duruma düştükten sonra sorgulamaya başlayınca teminat senedi kavramını öğrendik ama iş işten geçti.

Elimizde yaptığımız sözleşme, yaptığım bir kısım ödemeye karşılık fatura ve banka dekontu var. Ve eksik hatalı yaptığı işlere ait fotoğraflar. İşleri yaparken herhangi bir teslim fişi, servis formu, sevk irsaliyesi vb. belge imzalamadım.

Borca itiraz davası açtık ama nisan ayında, bu sürede haciz durmuyor.

Geçen hafta eve hacze geldiler, evde değildik. Kilidi açamadıkları için geri gittiler, avukat tekrar gelip kilidi kıracaklarını söyledi, Bizde evde fazla, hacze konu olabilecek eşyaları kaldırıyoruz.

Yaptığım araştırmalarda teminat senetleri ile ilgili doğrudan haciz yapılamayacağı gibi bir izlenim edimdim.

Bu durumda biz bu senedin sözleşme, fatura ve ödemesi ile birlikte teminat senedi olduğunun tespitini ve haczin durdurulmasını sağlayabilir miyiz?
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme

1 cevap

more_vert
Hayır durdurabileceğinizi sanmıyorum. Bu bir teminat senedi değil. Siz Sözleşmeye karşılık senet vermişsiniz. Teminat senedi var olan bir borç için verilir. Kaldı ki bu teminat senedi olsa dahi bunu ispatlamanız uzun sürecek. Siz, açtığınız borca itiraz davasında işin eksik yapıldığını ve ödeme dekontlarını sunup mahkemeden tedbir talebinde bulunun.
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
haczedilebilecek eşyalar.
...